เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดอุเบกขารามอ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร อัลปาก้า สวยมาก(พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ สารพันพระแท้ 10
ประเภท เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดอุเบกขาราม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร อัลปาก้า