เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ปลดหนี้ มีลาภ รุ่นสร้างมหาวิหาร วัดจันทรังษี

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทย 4
ประเภท กะไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ปลดหนี้ มีลาภ รุ่นสร้างมหาวิหาร

วัดจันทรังษี อ่างทอง ปี2550