เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นสร้างเจดีย์ ปี 2549 สวย (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 6
ประเภท เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นสร้างเจดีย์ ปี 2549 สวย

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)