เหรียญที่ระลึกเป็นเจ้าอาวาสครบ 50 ปี หลวงพ่อหยอด ออกปี 2534 เนื้อเงินลงยา พร้อมกล่อง สภาพแช้มป์(พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวด สารพันพระแท้ 4
ประเภท เนื้อเงินลงยา

เหรียญที่ระลึกเป็นเจ้าอาวาสครบ 50 ปี หลวงพ่อหยอด ออกปี 2534 เนื้อเงินลงยา

พร้อมกล่อง สภาพแช้มป์