เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก อนุสรณ์ ครบรอบ35ปีหลัง ภปร. ปี2529

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 2
ประเภท เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก อนุสรณ์ ครบรอบ 35ปีหลัง ภปร. ปี2529