เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ ออกวัดเขาดอกไม้ เนื้อเงินลงยา No.1 (พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทย 4
ประเภท เนื้อเงินลงยา

เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ ออกวัดเขาดอกไม้ เนื้อเงินลงยา No.1