เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ ออกวัดเขาดอกไม้ เนื้อเงินลงยา No.2 (พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทย 4
ประเภท เหรียญหลวงพ่อเดิม

เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ ออกวัดเขาดอกไม้ เนื้อเงินลงยา No.2