เหรียญหลวงพ่อเปลื้อง วัดอมรเทพ ปี 2508 กะไหล่เงิน (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวด สารพันพระแท้ 4
ประเภท กะไหล่เงิน

เหรียญหลวงพ่อเปลื้อง วัดอมรเทพ ปี 2508 กะไหล่เงิน

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)