เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเลียบ วัดเลา ออกปี 2479 สภาพใช้

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 3
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเลียบ วัดเลา ออกปี 2479 สภาพใช้

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)