เหรียญหลวงพ่อเส่งวัดกัลยาณมิตร ปี 2526 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 1
ประเภท เหรียญพระดีแท้

เหรียญหลวงพ่อเส่งวัดกัลยาณมิตร ปี 2526

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)