เหรียญหลวงพ่อแจ่ม วัดโชค จ.ราชบุรี รุ่น 3 กะไหล่ทอง สภาพแช้มป์

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 3
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อแจ่ม วัดโชค จ.ราชบุรี รุ่น 3 กะไหล่ทอง สภาพแช้มป์

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)