เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พระเทพรัตนากร (หลวงพ่อแวว) วัดพนัญเชิง ปี 2552

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด3
ประเภท เหรียญ

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พระเทพรัตนากร (หลวงพ่อแวว) วัดพนัญเชิง ปี 2552