หลวงพ่อไปล่วัดกำแพง รุ่น 3 เนื้อทองผสม ปี 2539

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 2
ประเภท เนื้อทองเหลือง

หลวงพ่อไปล่วัดกำแพง รุ่น 3 เนื้อทองผสม ปี 2539