หลวงพ่อไสว วัดบ้านกร่าง รุ่น 3 ปี 2517 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงพ่อไสว วัดบ้านกร่าง
ประเภท เหรียญ

 หลวงพ่อไสว วัดบ้านกร่าง รุ่น 3 ปี 2517