หลวงพ่อแก่นจันทน์ วัดช่องลม ปี 15 เนื้อทองแดงรมดำ พร้อมกล่อง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด3
ประเภท เนื้อทองเหลืองรมดำ

 หลวงพ่อแก่นจันทน์ วัดช่องลม ปี 15 เนื้อทองแดงรมดำ พร้อมกล่อง