เหรียญสร้างชาติ พ.ศ. 2482 ฉลองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เนื้อทองแดง สภาพเก่าดูง่าย

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อนุสรณ์สถาน
ประเภท เนื้อทองแดง

เหรียญสร้างชาติ พ.ศ. 2482 ฉลองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เนื้อทองแดง