เหรียญเจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2496 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 4
ประเภท เนื้อเงิน

เหรียญเจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2496

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)