เหรียญเสมาหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ปี 2516 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวด สารพันพระแท้ 4
ประเภท เหรียญ

เหรียญเสมาหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ปี 2516 

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)