เหรียญกรมหลวงชุมพร ที่ระลึกครบ 3 ปีพระตำหนักบ้านสามมาบอมฤต ปี 36

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น กรมหลวงชุมพร
ประเภท เหรียญกรมหลวงชุมพร

เหรียญกรมหลวงชุมพร ที่ระลึกครบ 3 ปีพระตำหนักบ้านสามมาบอมฤต ปี 36