เหรียญกลมเล็กรุ่นสร้างอุโบสถ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ปี 2519

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญกลมเล็กรุ่นสร้างอุโบสถ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ปี 2519