เหรียญขอบไข่ปลา พระราชสังวรญาณ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 2
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญขอบไข่ปลา พระราชสังวรญาณ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ครบ 6 รอบ ปี 2536