เหรียญครูบากองคำ วัดดอนเปา อ.สันป่าตอง รุ่นแรก (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 3
ประเภท เหรียญ

เหรียญครูบากองคำ วัดดอนเปา อ.สันป่าตอง รุ่นแรก