เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง หลังเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ ปี 2515

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น ครูบาศรีวิชัย
ประเภท ทองแดง

เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง หลังเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ  ปี 2515