เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นย้อนปี 2482 ออกปี 18 วัดวิหารหลวงจัดสร้าง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น ครูบาศรีวิชัย
ประเภท ทองแดง

 เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นย้อนปี 2482 ออกปี 18 วัดวิหารหลวงจัดสร้าง