เหรียญจอบหลวงปู่ทอง ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดราชโยธา กรุงเทพ 2546 (พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดสารพันพระแท้ 8
ประเภท กะไหล่ทอง

เหรียญจอบหลวงปู่ทอง ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดราชโยธา กรุงเทพ 2546

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)