เหรียญจันทรุปราคา หลวงพ่อสังข์ วัดบ้านใหม่กลอ จ.นครราชสีมา ปี2530 เนื้อทองแดง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 1
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญจันทรุปราคา หลวงพ่อสังข์ วัดบ้านใหม่กลอ จ.นครราชสีมา ปี2530 เนื้อทองแดง