เหรียญฉลองครองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในหลวง ร.9

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อนุสรณ์สถาน
ประเภท ทองแดง

เหรียญฉลองครองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในหลวง ร.9