เหรียญฉลองพระอุปฌาย์ หลวงพ่อสังข์ วัดบ้านใหม่กลอ จ.นครราชสีมา

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญฉลองพระอุปฌาย์ หลวงพ่อสังข์ วัดบ้านใหม่กลอ จ.นครราชสีมา