เหรียญตระกุดคู่ ปี 38 หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง บล็อค R-ขีด มีกล่อง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง
ประเภท ทองแดง

เหรียญตระกุดคู่ ปี 38 หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง บล็อค R-ขีด มีกล่อง