เหรียญตระกุดคู่ ปี 38 หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง บล็อคทองคำ มีกล่อง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง
ประเภท ทองแดง

เหรียญตระกุดคู่ ปี 38 หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง บล็อคทองคำ หน้า- หลัง เข่าขีด

ร่องโปร่ง ปากแตก นิยมสุด พร้อมกล่องเดิม