เหรียญที่ระลึกวันพระราชสมภพครบ 3 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี2534

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด3
ประเภท ทองแดง

เหรียญที่ระลึกวันพระราชสมภพครบ 3 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี2534