เหรียญที่ระลึกในการสร้างศาลากลางจังหวัด สระบุรี ปี2512 เนื้อนวะ

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อนุสรณ์สถาน
ประเภท นวะโลหะ

เหรียญที่ระลึกในการสร้างศาลากลางจังหวัด สระบุรี  ปี2512 เนื้อนวะ