เหรียญปั๊มรุ่นแรก พระอุปัชฌาย์ขำ อินฺทปญฺญา วัดโพธิ์เตี้ย (วัดปลักไม้ดำ) ปี2470

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญปั๊มรุ่นแรก พระอุปัชฌาย์ขำ อินฺทปญฺญา วัดโพธิ์เตี้ย (วัดปลักไม้ดำ) จังหวัดกำแพงเพชร สร้างราวปี 2470