เหรียญพระครูอนุกูลสังฆกิจ วัดโบสถ์ จ.อยุธยา รุ่นแรก ปี 2499

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 4
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญพระครูอนุกูลสังฆกิจ วัดโบสถ์ จ.อยุธยา รุ่นแรก ปี 2499