เหรียญพระครูโบราณคณิสสร วัดตองปุ อยุธยา รุ่นแรก ปี 2499

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท ทองแดง

เหรียญพระครูโบราณคณิสสร วัดตองปุ อยุธยา รุ่นแรก ปี 2499