เหรียญพระท่ากระดาน วัดรัชดาภิเษก กาญจนบุรี ปี 2520

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด2
ประเภท ทองแดง

เหรียญพระท่ากระดาน วัดรัชดาภิเษก กาญจนบุรี ปี 2520