เหรียญพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ปี 2522 ในหลวงเสด็จเททอง (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อนุสรณ์สถาน
ประเภท กระไหล่ไฟ

เหรียญพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ปี 2522 ในหลวงเสด็จเททอง