เหรียญพระประธาน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดโพธิ์ทัยมณี

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด2
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญพระประธาน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดโพธิ์ทัยมณี