เหรียญพระพุทธชินสีห์ เสด็จเยือนอเริกา ปี 2504

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธ
ประเภท ทองแดง

เหรียญพระพุทธชินสีห์ เสด็จเยือนอเริกา ปี 2504