เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร ครบรอบ 72 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์ ปี29

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด3
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร ครบรอบ 72 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์ ปี29