เหรียญพระพุทธวิริยากร (จิตร ฉันโน) วัดสัตนารถปริวัตร ราชบุรี สร้างพ.ศ.2458

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท เนื้อตะกั่ว

เหรียญพระพุทธวิริยากร (จิตร ฉันโน) วัดสัตนารถปริวัตร ราชบุรี ปี 2458 เหรียญหล่อเนื้อตะกั่ว

เป็นปู่เหรียญหรือเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทย