เหรียญพระพุทธ รุ่นแรก พิมพ์พระประธาน วัดท่าอิฐ(ไชยภูมิธาราม) จ.ฉะเชิงเทรา ปี ๒๔๙

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญพระพุทธ รุ่นแรก พิมพ์พระประธาน วัดท่าอิฐ(ไชยภูมิธาราม) จ.ฉะเชิงเทรา ปี ๒๔๙๑

เนื้อทองแดง ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาปิดทอง-ฝังลูกนิมิต