เหรียญพระพุทธ ลายสือไทย ปี 2526 ฉลอง 700 ปี ครูบาเกษม เขมโก และเกจิร่วมสมัย ปลุก

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธ
ประเภท ทองแดง

เหรียญพระพุทธ ลายสือไทย ปี 2526 ฉลอง 700 ปี

ครูบาเกษม เขมโก และเกจิร่วมสมัย ปลุกเสก