เหรียญพระมหาสนิท วัดพระเชตุพน รุ่น 2 อายุ 68 ปี พ.ศ17 มีจาร (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 1
ประเภท เหรียญ

เหรียญพระมหาสนิท วัดพระเชตุพน รุ่น 2 อายุ 68 ปี พ.ศ 17 มีจาร

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)