เหรียญพระสมุห์ ทน รุ่นแรก ปี 2491

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 6
ประเภท ทองแดง

เหรียญพระสมุห์ ทน ปี 2491