เหรียญพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ถวายผ้าพระกฐิน วัดไก่เตี้ย ปี29

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ สารพันพระแท้ 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ถวายผ้าพระกฐิน วัดไก่เตี้ย ปี29