เหรียญพระอาจารย์ธรรมโชติ วัดลุ่มคงคาราม นนทบุรี รุ่นแรก ปี2516 พิมพ์เต็มองค์

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 6
ประเภท ทองแดง

เหรียญพระอาจารย์ธรรมโชติ วัดลุ่มคงคาราม นนทบุรี รุ่นแรก ปี2516 พิมพ์เต็มองค์