เหรียญพระแก้วมรกต ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525 พิมพ์ "มีพระราชศรัทธา"

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธ
ประเภท ทองแดง

เหรียญพระแก้วมรกต ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525 พิมพ์ "มีพระราชศรัทธา"