เหรียญพระแก้วมรกต ที่ระลึก 30 ปี ธนาคารศรีนคร ปี 2523

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธ
ประเภท ทองแดง

เหรียญพระแก้วมรกต ที่ระลึก 30 ปี ธนาคารศรีนคร ปี 2523