เหรียญพระแก้วมรกต ปี 2475 ฉลองกรุง เนื้อเงิน บล็อค “เพาะช่าง"

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธ
ประเภท เนื้อเงิน

เหรียญพระแก้วมรกต ปี 2475 ฉลองกรุง เนื้อเงิน บล็อค “เพาะช่าง"